Bornholmtunnelen

Slet ingen grund til tunnel-undren

Derfor er det pü høje tid, at man für sat midler af til en undersøgelse

LĂŚserbrev i Bornholms Tidende onsdag 15. juni 2011
Af Bjørn Carlsen, formand for Bornholms Passagerforening

Den 10/6 2011 havde Søren R. Wolff fra Aakirkeby et temmelig dybdeborende Synspunkt i Bornholms Tidende. Søren R. Wolff underskriver sig selv som vinhandler og tunneltosse. Vi glÌder os virkelig meget over, at tunneltossen savner vores røst i debatten om en tunnel mellem Bornholm og Sverige. Søren R. Wolff skriver bl.a.:

ÂťHvor er passagerforeningen?

Derfor er det pü høje tid, at man für sat midler af til en undersøgelse af mulighederne for en Bornholmertunnel og derefter ivÌrksat projektering og udførelse.

Det undrer mig egentlig, at man ikke i Bornholms Passagerforening har beskÌftiget sig med den mulighed, der vil forkorte rejsetiden mellem Bornholm og København betragteligt.

Vi har übenbart ikke vÌret højrøstede nok, for vi har adskillige gange givet udtryk for vores holdning til en tunnel. Men tak for anledningen, Søren R. Wolff, til at fü bragt klarhed over, hvor Bornholms Passagerforening stür i denne sag.

Siden Foreningen Bornholmtunnel blev dannet i efterüret 2006 har Bornholms Passagerforening faktisk haft en ambassadør i Tunnelforeningens bestyrelse; og det har vi stadig. Der er alene tale om et forsøg pü at sørge for, at synspunkterne kommer gensidigt til udtryk.

Bornholms Passagerforening er - som forening - medlem af Tunnelforeningen, ligesom flere af bestyrelsens medlemmer selv har tegnet et privat medlemskab. Vi har i disse sammenhĂŚnge gennem ĂĽrene deltaget i flere generalforsamlinger.

Den 8/11 2007 holdt vi - i anledning af det forestüende folketingsvalg - et borgermøde under overskriften: Hvordan skal fremtidens transport til og fra Bornholm vÌre? Fly, tunnel, tog, fÌrger? Og Borgermødet blev holdt i samarbejde med Tunnelforeningen.

I bestyrelsens beretning pĂĽ vores generalforsamling har vi i flere ĂĽr omtalt Tunnelforeningen og samarbejdet med foreningen. Vi har i diverse sammenhĂŚnge gjort rede for tre synspunkter i relation til muligheden for en tunnel.

1) Der bør hurtigst muligt skaffes midler til at fü undersøgt prisniveauet for bygning af en tunnel (og dette er blevet endnu mere aktuelt efter beslutningen om, at der skal bygges en tunnel under Femern BÌlt). Dette skal sÌtte bygningen af en tunnel i relation til fortsatte investeringer i fÌrgedrift; herunder muligheden for en superfÌrgedrift mellem Rønne og Kastrup.

2) Analysen af bundforholdene/undergrunden skal samtidig klarlÌgge om der alene (som vi pü foreliggende grundlag foretrÌkker) skal bygges en jernbanetunnel, som kan medbringe en almindelig passagertogstamme samt en togstamme til biler og alle former for gods, svarende til Euro-tunnelen mellem Frankrig og England. Passagererne kan blive i bilerne under togturen under vandet. Togstammen for passagererne skal kunne fortsÌtte direkte til København.

3) Der skal etableres en ÂťtransportkorridorÂŤ gennem Sverige, som svarer til, at danske regler gĂŚlder i enhver henseende.

Søren R. Wolff giver udtryk for, at en tunnel vil forkorte rejsetiden mellem Bornholm og København betragteligt. Det mener vi ikke at have set beviser for. Derfor tager vi i hvert fald ikke ordet betragteligt i vores mund; men det er sandsynligt, at rejsetiden forkortes.

Umiddelbart anser vi dog, at den absolut største gevinst vil vÌre, at rejsetiden i en tunnel ikke vil vÌre afhÌngig af vejrliget, ligesom driften af et tog ikke krÌver ret meget personale, og driftsomkostningerne derfor vil vÌre yderst beskedne. I København kører Metroen - med stor succes - uden personale til at styre toget. Derfor vil der formentlig kunne afgü minimum Êt tog i timen i hver retning, ligesom togene vil kunne køre stort set i døgndrift.

Der er nok mange fordele ved en tunnel frem for den nuvÌrende fÌrgedrift, bl.a. miljømÌssige, men spørgsmület er, om det er økonomisk forsvarligt at arbejde for. DÊt büde bør og skal undersøges - og det overlader vi trygt til Foreningen Bornholmtunnel at fü ivÌrksat. Vi skal nok støtte i det omfang, hvor vi har mulighed for det.

 

Gĺ til oversigt for presseklip.